Vol586气质女神Lynn刘奕宁户外街拍系列私房薄纱裙秀美腿诱惑写真35P刘奕宁爱蜜社

Vol586气质女神Lynn刘奕宁户外街拍系列私房薄纱裙秀美腿诱惑写真35P刘奕宁爱蜜社

 吐证有三,曰呕,曰吐,曰哕,古人谓呕属阳明,有声有物,气血俱病也,吐属太阳,有物无声,血病也,哕属少阳,有声无物,气病也,洁古老人又从三焦以分气积寒之三因,然皆不外诸逆上冲也,治者能分虚实别寒热以治之,自无不曲中病情矣。若精神疲惫,饮食不思,亦危候也。

由湿痰、七情,郁滞凝结于肌肉之分,日积深久而成。寒疝者,因儿平日过食生冷,或卧湿地,以致阴结于内,气滞不行,为日既久,复为风冷所束,水湿所伤,故发时囊冷结硬,牵引少腹作痛,初得之兼表者,以乌头桂枝汤主之,寒甚者,以金茱丸治之。

先将〔火贲〕猪前蹄一只,用水六碗,煮蹄软为度,将汁滤清,吹去汁上油花,即用粗药末一两,投于汁中;再用微火煎十数沸,滤去渣,候汤微温,即用方盘一个,靠身于疮下放定,随用软绢蘸汤淋洗疮上,并入孔内,轻手捺尽内脓,庶败腐宿脓,随汤而出,以净为度;再以软帛叠七、八重,蘸汤勿令大干,覆于疮上,两手轻按片时,帛温再换,如此再按四、五次,可以洗通血气,解毒止痛去瘀也。倦怠多因气虚弱,或缘滞热困儿脾,虚而无热补中治,食滞伤脾保元医。

故曰内因六欲共七情也。入罐内泥固济,封口打三炷香,不可太过不及。

但桑柴火力甚猛,宜用于未溃之先,可以生发阳气,速溃速腐。初宜服仙方活命饮之,次服托里透脓汤。

客热遇寒者,牙龈出血,恶热口臭,宜服清胃汤;客热受风者,牙龈恶凉,遇风痛甚,宜服独活散。汗后脓秽犹可愈,脓出身热治无功。

Leave a Reply